Zakoni po imenu

04/L-207Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Okvira Sporazuma izmeðu Vlade Republike Kosova i Evropske Banke za Investicije koja reguliše aktivnosti Evropske Banke za Investicije na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.07.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-36-2013, Dana 16.08.2013

Odobreni od Skupštine:
31.07.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
16.08.2013