Zakoni po imenu

2011/04-L-065Download (PDF)

Zakon o autorskom i srodnom pravu

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 18.11.2011. godine

Odobreni od Skupštine:
21.10.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
18.11.2011