Zakoni po imenu

2004/2Download (PDF)

Zakon Kosova o Ravnopravnosti Polova

Ovim Zakonom se zaštiæuje, tretira i uspostavlja ravnopranost izmedju polova, kao osnovna vrednost demokratskog razvoja društva Kosova, sa podjednakim moguænostima uèešæa žena i muškaraca i za njihov doprinos u politièkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom razvoju i u svim oblastima društvenog života.

Odobreni od Skupštine:
19.02.2004
Objavljen od SPGS:
07.06.2004