Zakoni po imenu

2013/04-L-193Download (PDF)

Zakon o advokaturi

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 02.05.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-25-2013, Dana 21.05.2013

Odobreni od Skupštine:
02.05.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
21.05.2013