Zakoni po imenu

2012/04-L-184Download (PDF)

Zakon o Administriranje rada u kancelariji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 25.04.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-22-2013, Dana 14.05.2013

Odobreni od Skupštine:
25.04.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.05.2013