Zakoni po imenu

2012/04-L-158Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 03-L-163 o rudnicima i mineralima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.03.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-15-2013, Dana 18.04.2013

Odobreni od Skupštine:
28.03.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
18.04.2013