Zakoni po imenu

L
 • Legalizaciji i predaji oružja, municije i eksplozivnih sredstava(05/L-134)
 • Liènoj karti(05/L-015)
 • Liènoj karti, izmena i dopuna zakona br. 03(2012/04-L-126)
 • Lièna karta(2008/03-L-099)
 • Lièno ime(2007/02-L-118)
 • Likvidacija i reorganizacija pravnih lica u steèaj(2007/02-L115)
 • Likvidacija Pravnih Lica(2003/4)
 • Lizing(2009/03-L-103)
 • Lokalna samouprava(2008/03-L040)
 • Lokalni Izbori(2008/03-L072)
 • Lov(2005/02-L53)