Radna mesta

INFORMACIJU O PRODUŽENJU ROKA KONKURSA

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149), Poslovnika 02/2010 o proceduri regrutovanja civilnih službenika i u skladu sa statusnim pravilima o civilnim službenicima Administracije Skupštine Kosova, Administracija Skupštine objavljuje :

INFORMACIJU O PRODUŽENJU ROKA KONKURSA

Informišu se svi zainteresovani da se produžava rok konkursa objavljenog u novinama "Koha Ditore" i "Epoka e Re", kao i na internet stranici Skupštine od 08.08.2014 , samo za položaj : Lektor za srpski jezik

Konkurs za položaj: Lektor za srpski jezik ( SHGJ-01/7-14 )
æe biti otvoren do 01. 09. 2014, u 16, 00 èasova

Sadržaj konkursa za ovaj položaj ostaje isti sa onim koji je proglašen u konkursu od 08.08.2014.

Kandidati koji su ranije aplicirali nemaju potrebu da apliciraju ponovo .


PROCEDURE PODNOŠENJA

Formular za konkurisanje se može preuzeti sa web-stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili na recepciji zgrade Skupštine u Prištini(ul, "Majka Tereza", b.b). Zvanièni formular konkurisanja treba se dostaviti zajedno sa dokazom o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, praæenim kursevima, radnom iskustvu i dve referencije. Korišæenje pogrešnog formulara i nekompletiranog sa zahtevanim podatcima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraæe se nevalidnim.
Formular za konkurisanje se može dostaviti na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (ulica "Majka Tereza" b.b.), ili poštom, kao i u Direkciji za osoblje , kancelarija N - 217, II sprat.

Za dodatne informacije može te se javiti na telefone: (038) 200 10493 dhe (038) 200 10-494.