Radna mesta

Za privremeno angažovanje

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova (Zakona br. 03/L-149); Uredbe 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i Statusnim pravilima civilnih službenika Skupštinske administracije, Administracije Skupštine Republike Kosova, raspisjue

OGLAS
za privremeno angažovanje


Pozicija: Zvaniènik oblasti u Komisiji za budžet i finansije
Meseèna plata : Ekuivalentna koeficijentu D/7
Trajanje angažovanja: Na odreðeno vreme (21.08. 2013 - 14.02.2014. god.) -Sporazuma o posebnim uslugama
Nadzornik: Koordinator Komisionije


Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora Komisije, Zvaniènik oblasti je odgovoran:
• Služiti kao zvaniènik oblasti u Komisiji za budžet i finansije;
• Pružiti podršku i usmenih/pismenih proceduralne savete Komisiji, iz oblasti budžeta i finansija;
• Pružiti podršku koordinatoru oko saveta i neposredne asistencije predsedniku/predsedavajuæem i èlanovima Komisije, u izradi N/zakona i amndmandovanja, iz oblasti budžeta i finansija;
• Pripremati nacrte preliminarnih izveštaja o nacrtima zakona iz oblasti budžeta i finansija;
• Pružiti podršku u izradi i otkucavanju poziva, izveštaja, zapisnika, informacija i druge komisijske dokumentacije;
• Sastavljanje i voðenje komisijskih dosijea, kontaktne liste i registara;
• Prijem i kontrola korespondencije, i prilaženje odgovarajuæe informacije istoj;
• Obavljanje i drugih poslova vezanih za delokrug rada komisije.


Kvalifikacija i iskustvo:
- èetvorogodišnja fakultetska diploma/master iz oblasti ekonomije;
- najmanje dve godine struènog iskustva u zakonodavstvo ili državnoj administraciji, na visokim odgovornim položajima, ukljuèujuæi pružanje pravne pomoæi i pravnog saveta i u budžetskim i finansijskim poslovima.
Veštine:
- odliène sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi izradu raznih dokumenata za budžet i finansije;
- sposobnosti jasane i precizane izrade dokumenata za budžet i finansije;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- sposobnost za potpuno politièki neutralan i nepristrasan rad;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima;
- poznavanje engleskog jezika ima prednost.


OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE
Administracija Skupštine Republike Kosova pruža jednake šanse zapošljavanja, te shodno tome i oèekuje konkurisanje pripadnika neveæinskih zajednica i pripadnika ženskog pola. Administracije Skupštine Republike Kosova sprovodi praviènu politiku kadrovske strukture. Kandidati koji æe biti izabrani za uži list, podvrgavaæe se testiranju, i shodno tome kontaktiraæemo samo kandidate sa uže izborne liste kandidata.

PROCEDURA KONKURISANJA
Obrazac za konkurisanje može se podiæi sa portala Skupštine Kosova: (htpp://www.assembly-kosova.org), i na recepciji zgrade Skupštine u Prištini, ul. "Majka Tereza", b.b.
Popunjeni obrazac predaje se uz ostalu dokumentaciju o školskim spremama, specializacijama, pohaðanim obukama ili kursevima, uz potvrdu radnog iskustva i dve referencije.
Pogrešno popunjeni obrasci, ili obrasci nepopunjeni potrebnim podacima, kao naknadno prijavljivanje podataka smatraæe se nevažeæima i neæe se uzeti u obzir.
Zahtevi se mogu predati na recepciji zgrade Skupštine u Prištini, ul. "Majka Tereza", b.b. ili poštom, kao i direktno Direkciji personala, zgrada Skupštine, soba 217, II sprat.
Za dodatne informacije, molimo nazovite na tel.: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje traja od 13.08. 2013 do 19.08. 2013. godine, u 16:00 èasova.