Radna mesta

Konkurs za popunjavanje radnih mesta

Dokument Aplikacije

Administracija  Skupštine objavljuje:

K O N K U R S

Za popunjavanje radnih mesta


1.  Položaj:    Zvaniènik za profesionalnu podršku  Komisije za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

Broj izvršioca:    1 (jedan)

Plata bruto:        650 € meseèno

Trajanje:            dvanaest (12) meseciObaveze i odgovornosti:

•    Zvaniènik æe biti potpuno u službi Komisije i sprovodi njegove obaveze preko predsedavanja Komisije.
•    Zvaniènik koristi  razna istraživanja i analitièke tehnike za pripremanje uputstava i politika za komisije, bazirajuæi se na potrebe komisija i plan rada.
•    Kao deo rada, zvaniènik æe pratiti susrete Komisije. On snosi odgovornost  za pripremanje sednice za kljuèna pitanja koja su pokrenuta tokom susreta, po potrebi.
•    Zvaniènik, takoðe, pomaže u prikupljanju informacija od komisija, nacrta pitanja za èlanove i pomaže u pripremanju konaènog izveštaja za Komisiju. Zvaniènik ocenjuje kvalitet informacija i zakonskog okvira, analizira složene politièke i društvene situacije, sažima istraživanja u jednu jasnu informaciju, kao i identifikuje i ocenjuje moguæi tok delovanja.
•    Zvaniènik treba da istražuje razvoje na lokalnom i regionalnom nivou, u oblasti bezbednosnih politika i održava vezu sa znaèajnim lokalnim i meðunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama.
 
Tražene kvalifikacije:

•    Univerzitetska diploma iz oblasti prava, univerzitetska diploma–master  iz oblasti prava, uz specijalizaciju u oblasti ljudskih prava predstavlja prednost;
•    Najmanje 3 godina radnog iskustva na pravnim pitanjima ili u oblasti politika;
•    Treba da ima analitièkih sposobnosti, kao i iskustvo u izradi izveštaja, predstavljajuæi otkrivanja i preporuke;
•    Dobro poznavanje procesa, politika i zakonodavstva, kao i suštinska znanja o sredini skupštine.

Druge sposobnosti:

•    Sposobnost da piše i razgovara na poverljiv naèin  i da na jasan i sažet naèin   predstavlja složena pitanja;

•    Odliène sposobnosti èitanja i pisanja na engleskom jeziku, su preduslov;

•    Sposobnost u iznošenju ideja  za poboljšanje politika i praksi i za iznalaženje rešenja problema;

•    Da ispoljava sposobnost za takt i diplomatiju, da dokaže da može izvršiti zdrave ocene i da poštuje nivo poverljivosti;

•    Sposobnost na upotrebi kompjutera, ukljuèujuæi i program Microsoft Office;

•    Odliène organizacione i administrativne sposobnosti, kao i sposobnost za obavljanje poslova u odreðenom roku.


2. Položaj:    Zvaniènik za profesionalnu podršku  Komisije za unutrašnje poslove i
bezbednosti nadgledanje Bezbednosne snage Kosova

Broj izvršioca:        2 (dva)

Plata bruto:    650 € meseèno

Trajanje:        dvanaest (12) meseci

Obaveze i odgovornosti:

•    Zvaniènik æe biti potpuno u službi Komisije i sprovodi njegove obaveze preko predsedavanja Komisije.
•    Zvaniènik koristi  razna istraživanja i analitièke tehnike za pripremanje uputstava i politika za komisije, bazirajuæi se na potrebe komisija i plan rada.
•    Kao deo rada, zvaniènik æe pratiti susrete Komisije. On snosi odgovornost  za pripremanje sednice za kljuèna pitanja koja su pokrenuta tokom susreta, po potrebi.
•    Zvaniènik, takoðe, pomaže u prikupljanju informacija od komisija, nacrta pitanja za èlanove i pomaže u pripremanju konaènog izveštaja za Komisiju. Zvaniènik ocenjuje kvalitet informacija i zakonskog okvira, analizira složene politièke i društvene situacije, sažima istraživanja u jednu jasnu informaciju, kao i identifikuje i ocenjuje moguæi tok delovanja.
•    Zvaniènik treba da istražuje razvoje na lokalnom i regionalnom nivou, u oblasti bezbednosnih politika i održava vezu sa znaèajnim lokalnim i meðunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama.


Tražene kvalifikacije:

•    Univerzitetska diploma – master iz oblasti prava, javne administracije, politièkih nauka ili meðunarodnih odnosa;
•    Najmanje 3 godina radnog iskustva na pravnim pitanjima ili u oblasti politika;
•    Treba da ima analitièkih sposobnosti, kao i iskustvo u izradi izveštaja, predstavljajuæi otkrivanja i preporuke;
•    Dobro poznavanje procesa, politika i zakonodavstva, kao i suštinska znanja o sredini skupštine.

Druge sposobnosti:

•    Sposobnost da piše i razgovara na poverljiv naèin  i da na jasan i sažet naèin   predstavlja složena pitanja;

•    Odliène sposobnosti èitanja i pisanja na engleskom jeziku, su preduslov;

•    Sposobnost u iznošenju ideja  za poboljšanje politika i praksi i za iznalaženje rešenja problema;

•    Da ispoljava sposobnost za takt i diplomatiju, da dokaže da može izvršiti zdrave ocene i da poštuje nivo poverljivosti;

•    Sposobnost na upotrebi kompjutera, ukljuèujuæi i program Microsoft Office;

•    Odliène organizacione i administrativne sposobnosti, kao i sposobnost za obavljanje poslova u odreðenom roku.


Skupština Kosova pruža moguænost svima i ohrabruje aplikante svih etnièkih grupa i oba  polova.


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja rado prihvata zahteve pripadnika neveæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu, primenjena je u strukturi kadorva Administracije Skupštine. Ove pozicije financira Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces DCAF)
Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati.
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice  Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. “Nëna Terezë”, b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavi uz CV , dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i nekompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem - smatraæe se nevažeæim.
Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica “Nëna Terezë” b.b.,  ili poštom, e-mailom: vacancy@assembly-kosova.org,    faxom: +381 (0) 38 211-183, kao i u Kancelariji osoblja br. N -217,  II sprat.
Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493 i +377 (0) 44 567-041

Rok za konkurisanje je od  01. avgusta 2011. godine do 15. avgusta  2011. godine, do 16:00 èasova.