Radna mesta

Zvaniènik za informisanje: (DMMP/03/09)

Dokument Aplikacije
Zvaničnik za informisanje: (DMMP/03/09)

  • Br. Pozicija:2 (dva)
  • Angažovan:je stalni, uz probni rad u trajanju od 12. meseci
  • Stepen:    D/7

Zadaci i odgovornosti:

  • Prati rad  skupštinskih  komisija i izraðuje informacije za medije i Web stranu Skupštine Kosova u vezi  sa radom tih komisija,
  • Prati rad plenarnih sednica i izradi informacije u vezi njih,
  • Priprema informacije sa protokolarnih susreta u Skupštini,
  • Informiše medije o dogaðajima u Skupštini,
  • Prati novinare u zgradi Skupštine ili dogaðaje koje organizira Skupština.
  • Vrši i ostale zadatke na zahtev pretpostavljenog.

Potrebne kvalifikacije:

Fakultetska diploma iz društvenih nauka
Poznavanje kompjuterskih programa: Windows, Excel i Word.

Iskustvo:

Da ima 2 (dve) godine radnog iskustva u poslovima komuniciranja sa javnošću ili u novinarstvu.

Jezičke sposobnosti:

Dobro poznavanje albanskog i srpskog jezika, dok poznavanje engleskog jezika je prednost.