Radna mesta

Visoki zvaniènik za odnose sa javnošæu (DMMP/01.09)

Dokument Aplikacije
Visoki zvaničnik za odnose sa javnošću (DMMP/01.09

  • Br. Pozicija:     1(jedan)
  • Angažovan:je stalni, uz probni rad u trajanju od 12. meseci
  • Stepen:    C/8

Zadaci i odgovornosti:

  • Odgovara na pisma graðana koji se obračaju Skupštini Kosova,
  • Dočeka i prati grupe posetioca u zgradi Skupštine Republike Kosova, i daje objašnjenja  o radu  Skupštine, o strukturama i funkcionisanju,
  • Organizira razne izložbe: (umetničke, historijske, tematske i td.), u zgradi Skupštine Kosova kao i izložbe Skupštine u  raznim naseljima Kosova.
  • Vrši i ostale zadatke po nareðenju pretpostavljenog,

Potrebne kvalifikacije:

Fakultetska diploma iz društvenih naukaPoznavanje kompjuterskih programa: Windows, Excel i Word

Iskustvo:

Da ima 3 (tri) godine radnog iskustva u poslovima komuniciranja sa javnošću ili u novinarstvu.

Jezičke sposobnosti:

Dobro poznavanje albanskog i srpskog jezika, dok poznavanje engleskog jezika je prednost.