Radna mesta

O prijemu pripravnika na praktièni rad

Dokument Aplikacije

Na osnovu Administrativnog uputstva 2007/2 o sprovoðenju UNMIK-ove Uredbe 2001/36 o Civilnoj službi Kosova i Statusnih pravila o civilnim zvaničnicima Administracije Skupštine, Administracija Skupštine Republike Kosova objavljuje

                         K O N K U R S

                    O prijemu pripravnika na praktični rad, i to:

1. 7 ( sedam ) pripravnika sa Pravnim fakultetom

2. 3 ( tri ) pripravnika sa Ekonomskim fakultetom
• Mesečna plata : 90 evra
• Trajanje ugovora : 6 meseci

Tražene kvalifikacije:

Diploma Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta,
Poznavanje kompjuterskih programa: Windows, Excel i Word.

Smatra se prednošću:

Prosečna ocena u toku studija, i
Poznavanje engleskog jezika

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine rado prihvata sve zahteve, kao i zahteve pripadnika nevećinskih zajednica i žena.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati.
Biće kontaktirani samo kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org) ili se može uzeti na recepciji zgrade Skupštine Kosova (Ul. “Nëna Terezë”, b.b.). Zvaničan obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðenim kursevima, radnom iskustvu i dve referencije. Korišćenje pogrešnog obrasca i nekompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem - smatraće se nevažećim.
Zahtev se može predati na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ulica ``Nëna Terezë``, b.b.) ili putem pošte, kao i u kancelariji osoblja br. N - 217, II. sprat.

Za dodatne informacije možete telefonirati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 6. marta - do 16. marta 2009. godine, do 16:00 časova.