Radna mesta

Prevodilac – tumaè (albanski – engleski i obratno) (AK/03/07)

Dokument Aplikacije

  • Broj pozicija:           1 (jedan)
  • Angažovanje             stalno, probni rad od 12 meseci
  • Stepen/nivo:              C/8

Zadaci i odgovornosti:

  • Kandidat mora da tačno i verno prevodi materijale na albanskom i engleskom jeziku, posebno n/zakone, zakone, i ostala akta kao i da vrši simultani prevod na  komisijama i susretima itd.
  • Prevodi važna dokumenta sa albanskog na engleski i obratno, ostala dokumenta koja nemaju posebnu važnost i šalje ih na lekturu.
  • Mora pokazati primer privrženosti, etničke nepristrasnosti na radnom mestu i da neprekidno usavršava svoje jezičko znanje.

Zahtevane kvalifikacija:

  • Filološki fakultet- Engleski jezik i književnost, drugi dotični fakultet, viša škola i dokazano profesionalno iskustvo.
  • Da ima iskustva u prevodu materijala i konsekutivnom i simultanom prevodu, da ima znanja upotrebe kompijutera u procesu Worda.


OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i podržava zahteve pripadnika manjinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je primenjena u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine.

Kandidati sa uže izborne liste podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju. Kontaktiraće se samo kandidati izabrani u užoj izbornoj listi.

PROCEDURA KONKURISANJA

Formular za konkurisanje može se uzeti  sa internet  stranice Skupštine                               ( htpp://www.assembly-kosova.org)  ili  na recepciji zgrade Skupštine Repbulike Kosova u Prištini  (Ul. „Nena Tereze, b.b) . Zvanični formular konkurisanja mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dvema  preporukama. Upotreba pogrešnog i nekompletnog  formulara sa zahtevanim podacima, kao i sa podacima koji su dati sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.

Zahtev se može  predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova  (Ul. „Nena Tereze, b.b) ili poštom, kao i u Kancelariji  personala br. N-217 ,drugi sprat.

Za dopunske informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10490 i  038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 3 decembra, do 17 decembra 2008 godine do 16,00 časova.