Radna mesta

OBAVEŠTENJE ZA ANULIRANJE

OBAVEŠTENJE ZA ANULIRANJE


U vezi vođenja procedure za regrutaciju, objavljene od strane administracije Skupštine Republike Kosova, dana 30. maj 2019, za poziciju Visoki zvaničnik za konzularne odnose, Referencija: DPMN -KRK/130, jedan (1) izvršilac, obaveštavamo vas da je Izborna Komisija civilne službe (IKCS), u skladu sa Poslovnikom br. 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi, član 29. tačka 1, je preporučila Direkciji personala da se anulira i da ponovo raspisuje konkurs za ovu poziciju. Isti da se objavljuje - ponovo raspisuje u skladu sa uslovima i procedurama utvrđenim Poslovnikom.