Radna mesta

Obaveštenje o uspešnom kandidatu

Na osnovu člana 41. Pravilnika br.02/2010 o procedurama regrutovanja u civilnoj službi, Administracija Skupštine Republike Kosova/ Direkcija personala obaveštava o uspešnom kandidatu preporučenom od strane Izborne komisije civilne službe Administracije Skupštine, nakon završetka procedure regrutovanja konkursom -objavljenog 19 oktobra 2018. godine, za položaj:

 

Naziv radnog mesta : Službenik za audiovizualnu podršku elektronskog glasanja

Referencija: DTI -KRK/710

Broj aplikacije : 3

Ime i prezime : Shpresim Shala

Ukupan broj bodova: 62.4

 

 

 

 

 

 

Direkcija za osoblje