Radna mesta

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM KANDIDATU

Na osnovu člana 41. Pravilnika br.02/2010 o procedurama regrutovanja u civilnoj službi, Administracija Skupštine Republike Kosova/ Direkcija personala obaveštava o uspešnom kandidatu preporučenom od strane Izborne komisije civilne službe Administracije Skupštine, nakon završetka procedure regrutovanja konkursom -objavljenog 19 oktobra 2018. godine, za položaj:

 

Naziv radnog mesta : Službenik personala

Referencija: DP -KRK/PE/030

Broj aplikacije : 9

Ime i prezime : Labinot Dreshaj

Ukupan broj bodova: 88.4

 

 

 


Direkcija za osoblje