Radna mesta

OBAVEŠTENJE ZA ANULIRANJE

U vezi vođenja procedure za regrutaciju, objavljene od strane administracije Skupštine Republike Kosova, dana 23. oktobar 2018, za poziciju Viši zvaničnik za jezičko usklađivanje na srpskom jeziku, Referencija: DSHJPL -KRK/916, jedan (1) izvršilac, obaveštavamo vas da je Izborna Komisija civilne službe (IKCS), u skladu sa Poslovnikom br. 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi, član 29. tačka 1, je preporučila Direkciji personala da se anulira i da ponovo raspisuje konkurs za ovu poziciju. Isti da se objavljuje - ponovo raspisuje u skladu sa uslovima i procedurama utvrđenim Poslovnikom.