Radna mesta

OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA

Na osnovu člana 41 Poslovnika br. 02/2010 o postupku regrutacije u Civilno službi, Administracija Skupštine Republike Kosova obaveštava za četiri (4) uspešne kandidate preporučeno od strane Komisije za izbor Civilne službe u Administraciju Skupštine, nakon završetka procesa regrutovanja u konkursu raspisanom 22.09.2018., za poziciju:

Zvaničnik programa za građansku edukaciju
Referencija: DMMP-KRK-JK/236

 


Dorentina Murturi                              92.25 bodova
Blerina Muqolli                                    92   bodova               
Duresa Tafaj                                       90.2 bodova, i -
Arianit Behrami                                 81.55 bodova.