Radna mesta

OGLAS ZA UNAPREĐENJE

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosovo (Zakon br. 03/L-149) član 18.5, Pravilnika br.02/2010 o proceduri regrutiranja u civilnoj službi i Pravilnika br.21/2012 o unapređenju u karijeri civilnih službenika, i Pravilnika o organizaciji i odgovornostma administracije Skupštine Republike Kosovo, Administracija Skupštine Republike Kosovo - Direkcija personala objavljuje:

OGLAS

ZA UNAPREĐENJE

1. Položaj: Direktor Direkcije personala

Koeficijent : 12
Funkcionalna kategorija :ND-4
Stepen : 4
Vrsta položaja: Karijera sa punim radnim vremenom
Referencija : DMMP-KRK/200
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Generalni sekretar Skupštine

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom direktora Direkcije za opštu administraciju, direktor Direkcije personala je odgovoran za:
• Menadžiranje, upravljanje, koordinaciju, nadgledanje i podržavanje svih aktivnosti/poslova u Direkciji personala,
• Strateško planiranje ljudskih resursa u pogledu zahteva o potrebama osoblja, u smislu broja, kvalifikacije, radnog iskustva i sposobnostima, kao i da pomaže rukovodiocu organizacionih jedinica u pripremanju opisa poslova,
• Nadgledanje sprovođenja procedura regrutacije, ugovora, probnog rada, procene, unapređenje, zamenjivanje i određivanje na drugim pozicijama, završetku radnog veka i penzionisanje,
• Nadgledanje i monitorisanje, objavljivanje i praćenje realizacije konkursa za zvaničnike koji se izabere ili se imenuju,
• Sprovođenje procedura ugovora za kategorije zaposlenih, civilnog i političkog osoblja kao i saradnicima parlamentarnih grupa,
• Nadgledanje individualne , godišnje i periodične procene u ispunjavanju obaveza Administracije,
• Nadgledanje procedura o profesionalnom razvoju, promovisanju i obučavanju,
• Osigurava i određuje zvaničnika koji će podržati rad disciplinske komisije i za žalbe,
• Saradnju sa rukovodiocima drugih organizacionih jedinica za poštovanje kodeksa ponašanja i odeće,
• Na osnovu zahteva jedinica prema preporuci nadzornika potpiše posebne ugovore-kratkotrajne ugovore,
• Potpiše odluke o odobrenju godišnjeg odmora za porodilje,
• Obavlja i druge poslove u vezi sa delokrugom rada i aktivnosti na zahtev nadzornika.

Kvalifikacija i iskustvo:

• Fakultetska diploma: Diplomirani pravnik / master pravde;
• Najmanje pet (5) godina radnog iskustva, od kojih najmanje dve (2) godine u menadžiranju.

Veštine:

- veštine komuniciranja pismeno i usmeno na službenim zvaničnim jezicima, uključujući i odlične veštine u izradi razne dokumentacije,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u multietničkoj sredini,
- Sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Sposobnost za shvatanje i pravedno rešavanje poslove personala,
- Odlične veštine za diskusije i komuniciranje,
- Odlične veštine rukovođenja,
- Poznavanje rada na programima računara,
- Prednost će imati poznavanje engleskog jezika.


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Republike Kosova pruža podjednake mogućnosti za unapređenje i rado prihvata zahteve pripadnika ne -većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica koja žive na Kosovu, primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine. Republike Kosova.

PROCEDURA KONKURISANJA

Procedura konkurisanja je otvorena za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosovo, koji ispunjavaju kriterijume za unapređenje.
Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (http://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u Direkciju personala, kancelarija N-217, sprat II-i. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciju, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu, kopije dve uzastopnih zadnjih procena o radu i dve referencije. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Samo izabrani kandidati u uži spisak će se kontaktirati.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u Direkciji personala, kancelarija N -217, sprat II-i, ili skeniran, na imel adresu: personeli.krk@assembly-kosova.org.
Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 10-494 i10-490.

Rok za konkurisanje je od 7. septembra 2018 do 14. septembra 2018, u 16:00. časova