Radna mesta

OBAVEŠTENJE U VEZI OGLASA ZA AVANZIRANJE

U vezi odvijanja procedure unutrašnje regrutacije - oglasa za avanziranje, koji je objavila Administracija Skupštine Republike Kosovo, dana 1. avgust 2018. za položaj Koordinator Jedinice, referenca: DMOJ - SRK/260, jedan (1) izvršilac, obaveštavamo Vas da je Izborna komisija civilne službe (IKCS), na osnovu Pravilnika br. 02/2010 o procedurama regrutiranja u civilnoj službi, član 29, tačka 1, preporučila Direkciji personala da poništi i da ponovo objavi oglas za avanziranje za ovaj položaj u skladu uslova i procedura utvrđenih ovim Pravilnikom.

 

Međutim, za proceduru unutrašnje regrutacije - oglas za avanziranje, koji je objavila Administracija Skupštine Republike Kosovo, dana 1.avgust 2018. za položaj Pravni savetnik, referenca: DPUUZ - SRK/910, 9 (devet) izvršioca, obaveštavamo vas da je Direkcija personala, shodno Pravilnika br. 02/2010 o procedurama regrutiranja u civilnoj službi, član 22 tačka 4 i na osnovu Pravilnika br. 21/2012 o avanziranju u karijeri civilnih službenika, član 5tačka 3, obustavila - poništila, oglas za avanziranje za ovaj položaj i isti će biti objavljen - ponovo oglasiti, u skladu sa uslovima i procedurama, utvrđenih ovim Pravilnikom..