Radna mesta

OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA

Na osnovu člana 41, stav 2 Poslovnika br. 02 / 2010 o postupku regrutacije u Civilno službi, Administracija Skupštine Republike Kosova obaveštava za četiri (4) uspešne kandidate preporučeno od strane Komisije za izbor Civilne službe u Administraciju Skupštine, nakon završetka procesa regrutovanja u konkursu raspisanom 22. maja 2018, za poziciju:

 

Prevodilac sa albanskog jezika na srpski i obratno

 

Referencija: DSHGJ-KRK/802,

 


1. Arian Vehapi 87.05 bodova
2. Aida Jamini 86.7 bodova
3. Dijana Mehmedovic-Baraku 75.35 bodova, i -
4. Besa Ahmetaj-Rukovci 72.4 bodova