Radna mesta

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM KANDIDATU

Na osnovu člana 41, stav 2 Pravilnika br. 02/2010 o procedurama regrutovanja civilne službe, Administracija Skupštine Republike Kosova/Direkcija osoblja obaveštava o uspešnom kandidatu preporučenom od strane Izborne komisije civilne službe Administracije Skupštine, nakon završetka procedure regrutovanja unutrašnjim konkursom - proglašenza unapređenje od 22 maja 2018 godine, za položaj:

 

Naziv radnog mesta : Prevodilac II sa albanskog jezika na srpski i obratno

Referencija: DSHGJ -KRK/803

Broj aplikacije : 3

Ime i prezime : Emir Islami

Ukupan broj dobijenih tačaka : 91.8

 

 

 


Direkcija za osoblje