Radna mesta

Obaveštenje o objavljivanju konkursa za avansiranje

Administracija Skupštine Republike Kosova / Direkcija za osoblje obaveštava da je Komisija za izbor civilne službe (KICS), za odvijanje procedure regrutovanja prema unutrašnjem konkursu - proglašenje za unapređenje e od 8 septembra 2017 godine preporučila Anuliranje konkursa za položaj : Direktor Direkcije osoblja , Referencija:DP-KRK/320 i preporučuje se ponovno objavljivanje avansiranja za ovaj položaj .