Radna mesta

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM KANDIDATU

Na osnovu člana 41, stav 2 Pravilnika br. 02/2010 o procedurama regrutovanja civilne službe, Administracija Skupštine Republike Kosova/Direkcija osoblja obaveštava o uspešnom kandidatu preporučenom od strane Izborne komisije civilne službe Administracije Skupštine, nakon završetka procedure regrutovanja unutrašnjim konkursom - proglašenza unapređenje od 8 septembra 2017 godine, za položaj:

 

Naziv radnog mesta : Direkcija za medije i odnose sa javnošću

Referencija: DMMP-KRK/200

Broj aplikacije : 9

Ime i prezime : Musli Krasniqi

Ukupan broj dobijenih tačaka :86.4

 

 

 


Direkcija za osoblje