Radna mesta

INFORMACIJA U VEZI KONAČNOG REZULTATA

Direkcija osoblja informiše da je Komisija za izbor civilne službe (KICS) o odvijanju i procedurama regrutacije prema konkursu od 17.11.2016, za položaj :Zvaničnik transporta ( vozač/tehnički asistent) Referencija: DSHT-01/11-16, ,nakon završetka procedure preporučila sledeće :

 

1. Položaj:Zvaničnik transporta ( vozač /tehnički asistent), preporučeno je imenovanje kandidata Aleksandar MIHAJLOVIĆ.