Radna mesta

OBAVEŠTENJE O KONAČNOM REZULTATU

Direkcija personala obaveštava da Izborne komisije civilne službe (KPSHC) za odvijanje procedure regrutacije prema konkursu za osobe sa ograničenim sposobnostima za položaje: Administrativni službenik DPMN 01/10-16, Administrativni-tehnički asistent DSHT 01/10-16, Administrativni asistent DMMP 01/10-16 i Administrativni asistent DÇP 01/10-16, nakon završetka intervjuisanja, preporučuju imenovanje kandidata na sledećim položajima:

 


1. Donika Hoti - Administrativni službenik, DPMN 01/10-16
2. Asllan Canolli - Administrativni asistent, DMMP 01/10-16
3. Bujar Morina - Administrativni asistent, DÇP 01/10-16
4. Faton Parduzi - Administrativni-tehnički asistent, DSHT 01/10-16


Svi kandidati su obavešteni o rezultatu intervjuisanja i procedurama regrutacije, dok za dodatne informacije možete telefonirati na br. tel. 038 200 10 493 ili da se javite u Direkciji personala, zgrada Skupštine Kosova, kancelarija br. N-217, II sprat.