Radna mesta

Produženje roka Konkursa

Dokument Aplikacije

Na osnovu administrativnog uputstva 2007/2 o sprovoðenju Uredbe UNMIK-a 2001/36 za Civilnu službu Kosova i statusornim pravilima za civilne službenike administracije Skupštine Republike Kosova, u okviru regrutacije osoblja, administracija Skupštine objavljuje: 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA KONKURSA

Obaveštavaju se sva zainteresovona lica da se nastavlja rok konkursa objavljenog u novinama Infopres i Zëri kao i na Web stranici Skupštine od 25.08.2008.god. samo za poziciju: Rukovodilac divizije za nabavku

Konkurs za poziciju: Rukovodilac divizije za nabavku (AK/DP/01/08 biće otvoren do 23.09.2008,do 17,00 časova.

Sadržaj konkursa za ovu poziciju ostaje isti sa onim objavljenim u konkursu od 25.08.2008.god.

Kandidati koji su se ranije konkurisali za ovu poziciju nije potrebno da ponovo konkurišu.

POSTUPAK KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se dobiti iz Web-stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosov.org), ili može se primiti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini(Ul.“Majke Tereze“, b.b.). Službeni obrazac konkurisanja treba dostaviti uz dokaze o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðenim kursevima, radnom iskustvu i dve referencije. Upotreba pogrešnog obrazca i nekompletiranih traženih podataka, kao i podnošenih podataka sa zakašnjenjem, smatra će se nevažećim.

Zahtev može se uručiti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul.“Majke Tereze“, b.b.), ili poštom, kao i u Kancelariji osoblja, br. N-217, II-sprat.

Za dodatne informacije možete da kontaktirate na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.