Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

KONKURS

Za popunjavanje sledećih položaja:

1. Položaj: Visoki zvaničnik za isplate

Referenca: DBP - 01/5-16
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Zadaci i odgovornosti:
Pod nadzorom Visokog financijskog zvaničnika - Koordinatora Jedinice, Visoki zvaničnik za isplate je odgovoran za:
• koordinaciju aktivnosti i poslova u vezi sa platnim spiskom za Skupštinu,
• osiguravanje i odobravanje blagovremene isplate plata i nadoknada,
• obračunavanje plata i nadoknada u skladu sa budžetom,
• kontrolu platnog spiska, usaglašavanje vrednosti ,
• saradnju sa službom osoblja, za pridržavanje određenih rokova za svaku eventualnu izmenu,
• iniciranje radnji i odgovornosti oko isplate plata, njihovoj tačnosti i dopune,
• mesečno, tromesečno i godišnje izveštavanje u vezi potrošnje plata i nadoknada, kao i individualni izveštaji,
• Vrši pripremu/podizanje službenih avansa i dnevnica, kao i neophodna poravnanja,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo :

• Diplomu fakulteta u oblasti ekonomije ,
• Stručno iskustvo u oblasti ekonomije i finansija najmaenje 3 godine, uključujući pomoć i ekonomske savete,
Veštine:

- veštinu odlične pismene i usmene komunikacije na zvaničnim jezicima,
uključujući odlične sposobnosti izrade raznih dokumenata,
- sposobnost za izradu budžetskih i finansijskih dokumenata, na logičan, jasan i precizan način,
- odlične sposobnosti za diskusije i komunikacije,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada programa na računaru,
- poznavanje engleskog jezika je prednost.


2. Položaj: Službenik za medije
Referenca : DMMP-01/5-16
Koeficijent : D-7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Visoki službenik za medije - koordinator jedinice
Zadaci i odgovornosti
Pod nadzorom Visokog službenika za medije i odnose sa javnosti - koordinator jedinice, službenik za medije je odgovoran za:

• praćenje rada parlamentarnih komisija i izradu informacija o radu komisija,
• Izradu informacija za plenarne sednice, kao i izradu najava o aktivnosti Skupštine,
• Obavljanje profesionalnih zadataka, pod nadzorom i povremenim uputstvima,
• Prima uputstva i pomoć novinara višeg nivoa, o pitanjima politika i kompleksniji pitanja, za koje je potrebna veće profesionalno - tehničko znanje i iskustvo;
• Praćenje predstavnika medija koji prate aktivnosti u Skupštini,
• Izradu članaka, informacija i drugih materijala za časopis „Skupština", kao i druge publikacije koje se objavljuju sa logom Skupštine,
• Obavlja i druge postove u vezi delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog .

Kvalifikacija i iskustvo:
• Diploma fakulteta u oblasti prirodnih nauka,
• Stručno iskustvo, najmanje 2 godine u pisanom i elektronskom novinarstvo,
• Iskustvo za menadžiranje redakcije ili Kancelarije za odnose sa medijima (sa pojedinom državnom institucijom).
Veštine:
- Odlučne veštine za pismenu i usmenu komunikaciju na službenim jezicima,
- Veštinu za brzu i kvalitetnu izradu informacija o aktivnosti Skupštine,
- Sposobnost za rad na neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama ,
- Sposobnost za istraživanje za izradu rezimea i analiza informacije i identifikaciju relevantnih opcija za podršku odluka i preporuka na najvišem nivou u okviru organizacione jedinice;
- Visok lični i profesionalni integritet,
- Dobro poznavanje rada na računaru,
- Poznavanje engleskog jezika je prednost.

 

3. Položaj: Zvaničnik oblasti u parlamentarnoj komisiji
Referenca: DKP - 01/5-16
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Koordinator komisije

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora Jedinice za podršku parlamentarne komisije, zvaničnik oblasti je odgovoran za:
• pružanje pomoći u davanju profesionalnih saveta za zakonodavstvo, koje se razmatra u Komisiji, u vezi dotične oblasti,
• davanje usmenih i pismenih saveta za Komisiju, u vezi dotične oblasti,
• pružanje pomoći u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona, u vezi dotične oblasti,
• pripremanje nacrta preliminarnog izveštaja u normativnom delu Nacrta zakona, u vezi dotične oblasti,
• pružanje pomoći u izradi zapisnika, izveštaja i preporuka i konačnih izveštaja o nacrtima zakona, izveštaja o nadgledanju sprovođenja zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih i izveštaja na kraju mandata,
• otkucanje poziva, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija,
• formiranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija,
• prijem i kontrolu korespondencije i prilaženje istoj potrebne - odgovarajuće informacije,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo :

• Fakultetska diploma u oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava,
• Profesionalno iskustvo u zakonodavstvu, najmanje 2 godine, uključujući pružanje stručnih saveta.
Veštine:

- da poseduje odlične veštine za stručna istraživanja i analize,
- da radi na politički nepristrasnim osnovama i pod pritiskom vremena,
- da raspolaže odličnim znanjem za pismeno i usmeno komuniciranje na zvaničnim jezicima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost,
- da raspolaže odlične sposobnosti za korišćenje kompjuterskih programa i interneta.


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 27.05.2016 do 10.06.2016, do 16:00 časova.