Radna mesta

OBAVEŠTENJE

U vezi procesa regrutiranja, na osnovu objavljenog konkursa za sledeće položaje:

1. Visoki službenik za isplate, Ponavlja se

2. Visoki službenik za ugovore... izabrana je Valmirë Buçaj

3. Visoki službenik za budžetske i financijske analize....(2)Ponavlja se

4. Visoki službenik za WEB (Uebmaster )....izabran je Dardan Gjoshi

5. Pravni službenik za podršku Predsedništva Skupštine i plenarne sednice...... izabrana

je Blerta Zekaj

6. Službenik za bilateralne odnose... izabrana je Bukurije Rukolli

7. Tehničko administrativni službenik...izabrana je Etlevë Hajrizi

8. Lektor za srpski jezik (2),Ponavlja se

9. Lektor .... izabran je Muhamet Reçica

10. Prevodilac sa albanskog na engleski jezik i obratno ....(2)Ponavlja se

Kandidati koji su prijavljeni za položaje za koji će biti ponovljeni, moraju ponovo da

konkurišu.

Za dodatne informacije možete da telefonirate na: 038 200 10494dhe 038 200 10493

Direkcija personala