Radna mesta

KONKURS Za Edukator/ku "Radionice za Demokratiju"

Administracija Skupštine Republike Kosova, podržana od fondacije ERTSE

Projekat "RADIONICE ZA DEMOKRATIJU", podržan od Fondacije ERSTE, za Skupštinu Kosova, uz implementaciju od strane NVO "TOKA", objavljuje:

KONKURS


Za Edukator/ku "Radionice za Demokratiju", u Skupštini Republike Kosova
Opis programa

"Radionice za Demokratiju", je program Skupštine Kosova za učenike osnovnih škola, pružajući im saznanja u vezi parlamentarne demokratije, načinu funkcionisanja parlamenta, usvajanje i sprovođenje zakona, kao i drugih tema iz građanskog vaspitanja. Program je realizovan u formi radionica, gde deca i mladi uče od treniranih edukatora kako funkcioniše demokratija.
Položaj rada
Edukator/ka za Radionice za Demokratiju.

 • Zadaci obuhvataju, ali se ne ograničavaju u: 
 • Planiranje i realizaciju programa na taj način da učesnici budu aktivni, osećaju se komotni da pitaju i da aktivno učestvuju u Radionicama Demokratije. 
 • Pripremanje optimalnih uslova za radionicu, koji ispunjavaju potrebe učesnika;
 • Stvaranje pozitivne atmosfere u učenju tokom održavanja radionica;
 • Učenje dece, individualno ili u grupi, kroz prezentacija, diskusija i grupnih aktivnosti;
 • Drži informisane menadžera projekta i ostale u vezi sa redovnim tokom programa i druga značajna pitanja, koja mogu uticati u istima.

 

Uslovi za aplikaciju

 • Diplomiran/a, ili apsolvent socijalnih nauka, sa prosečnom ocenom preko 7.5;
 • Državljanin/ka Republike Kosova;
 • Iskustvo u radu sa grupama dece/mladih;
 • Sposobnost usmenog i pismenog komuniciranja na albanskom i engleskom jeziku;
 • Sposobnost za rad pod pritiskom i u kratkim vremenskim rokovima;
 • Prilagodiv/a da radi u promenljivim okolnostima sa raznim zajednicama; 
 • Podoban/aza saradnju,pozitivnim stavom, entuzijasta, profesionalac sa visokom radnom etikom.

Takođe, poželjno je i:

 • Sertifikat od pohađanja kursa "Lider šip i zajednica mladih na radu " nivo A ili B;
 • Iskustvo u radu sa decom sa ograničenim sposobnostima; 
 • Raspolaganje vozačke dozvole.

Zainteresovani kandidati treba da podnose sledeća dokumenta na engleskom jeziku: pismo motivacije, CV, sertifikat ocena, diplomu kao i potvrdu da nisu pod istragom. Ohrabruju se da apliciraju žene i pripadnici manjinskih zajednica.
Aplikacije treba dostaviti u elektronskoj formi u e-mail adresu info@toka-ks.orgnajdalje do 25.aprila 2016. godine, u 17:00 časova.
Kandidati treba da budu spremni da se intervjuišu usmeno, intervjuišu se održati dana 3-5 maja, kao i trodnevno ocenjivanje (25.-28. maja od strane mešovitog zajedničkog panela, sastavljenog od domaćih i međunarodnih učesnika. Izabrani trebaju biti spremni da počnu sa radom od 1.juna 2016. godine.