Radna mesta

Za privremeno imenovanje

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova, èlan 12.4 (Zakon br. 03/L-149), Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

                                               OGLAS

Za privremeno imenovanje:

Položaj: Službenik za medije
Meseèna plata: Ekvivalent koeficijentu D/7
Vreme trajanja: Imenovanje na odreðeno vreme - (24.11.2015 -30.04.2016)
„Sporazum o posebnim uslugama"
Nadzorni: Visoki službenika za medije i odnose sa javnosti -
Koordinator jedinice

Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom Visokog službenika za medije i odnose sa javnosti - koordinator jedinice, službenik za medije je odgovoran za:
• Praæenje rada parlamentarnih komisija i izradu informacija o radu komisija,
• Izradu informacija sa sednice Skupštine, kao i izradu najava o aktivnosti Skupštine,
• Obavlja profesionalne zadatke o nadgledanju i povremena uputstva.Prima uputstva i pomoæ od strane službenika višeg nivoa o politièkim i kompleksnim pitanjima, koje zahteva poznavanje i veæe profesionalno - tehnièko iskustvo;
• Praæenje predstavnika medija koji prate aktivnosti u Skupštini ,
• Izradu èlanaka, informacija i drugih materijala za èasopis „Skupština", kao i druge publikacije koje se objavljuju sa logom Skupštine,
• Obavlja i druge poslove koji su u delokrugu i aktivnosti, na zahtev nadzornog .

Kvalifikacija i iskustvo:

- diploma fakulteta u oblasti društvenih nauka,
- struèno iskustvo najmanje dve (2) godine u pisanom ili elektronskom novinarstvu,
- iskustvo za menadžiranje redakcije ili kancelarije za odnose sa .

Veštine:

- odliène veštine pismene i usmene komunikacije na službenim jezicima,
-veštinu za brzu i kvalitetnu izradu informacija o aktivnosti Skupštine,
-sposobnost za rad na politièkim, neutralnim i nepristrasnim osnovama,
-sposobnost za istraživanje za izradu zbirki i analiza informacija i da identifikuje relevantne opcije za podršku odluka i preporuka najvišeg nivoa u okviru organizacione jedinice;
-visok lièni i profesionalni integritet,
-dobro poznavanje kompjuterskih programa,
-prednost je poznavanje engleskog jezika.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-veæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu, primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.


PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.
Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za prijavljivanje je do 19.11.2015, do 16:00 èasova.