Radna mesta

Poziv za prijavljivanje nevladinih organizacija za sprovođenje Projekta "Radionice demokratije"

Fondacija ERSTE, u saradnji sa Skupštinom Ksoova, poziva sve zainteresovane nevladine organizacije na Kosovu da se prijave za projekat "Radionice demokratije".
Projekat "Radionice demokratije " se baziraju na načelima građanske edukacije za školsku decu, i pružiće dobijanje znanja u parlamentarnoj demokratiji, parlamentarnom radu, usvajanju i sprovođenju zakona, kao i o ulozi medija u pluralističkom društvu. Program je dizajniran kao radionica, na osnovu kojeg školska deca između godišnjeg uzrasta od 8 do 14 godina, uz pomoć izabranih i obrazovanih obučivača mogu na osnovu igara naučiti na koji način funkcioniše rad poslanika i demokratija. Cilj je da se promoviše interesovanje u demokratskim procesima i političkim, kao i da se doprinese u boljem shvatanju ovih stvari od strane dece .
Izabrane NVO će pružiti tehničku pomoć i ekspertizu Administracije Skupštine u sprovođenju projekta koji će se finansirati od Fondacije ERSTE. Projekat je planiran da traje dve godine (do 3 godina maksimum) . Nakon ove faze postoji mogućnost da Administracija Skupštine nastavi sa sprovođenjem projekta na nezavistan način .

 


Kvalifikovane organizacije trebaju da ispune dole navedene uslove :

• da budu registrovane u skladu sa zakonom ;
• da imaju iskustva u menadžiranju projekata i finansijskog izveštavanja ;
• da imaju iskustva u aspektu državne institucionalne saradnje ;
• da imaju iskustva u regrutovanju i ekipnom menadžiranju ;
• da imaju minimum dve godine radnog iskustva u menadžiranju projekata (obratite pažnju: izabrana NVO treba da regrutuje obučivače, na osnovu kriterijuma Skupštine za zapošljavanje, uz podršku Fondacije ERSTE koja će pružiti dovoljan broj obuka ;
• da imaju dovoljan broj članova ekipe, koji govore engleski jezik , na dovoljnom nivou za obavljanje dnevnih poslova ;
• glavne kancelarije trebaju biti u Prištini .
Prethodno iskustvo u obrazovanju/ili rad sa školama trebaju imati prednost .
Kvalifikovane organizacije trebaju da dostave sledeća dokumenta :
• Dopis interesa ;
• Dokaz registrovanja NVO;
• CV članova Borda NVO-e i lica koje zastupa NVO;
• kratak opis delatnosti rada NVO-e;
• pismeno izveštavanje o dobroj praktici NVO-a (do tri stranica);
• svaka ostala dokumentacija (npr. statut, izveštaj performancije, sertifikat, cene, publikacije ) koji se odnose na zahtev za kvalifikaciju, gore navedene .
Kvalifikovane organizacije trebaju da dostave svoja dokumenta za apliciranje u formatu PDF na engleskom jeziku, preko elektronske adrese Fondacije ERSTE: europe@erstestiftung.org, do 6 novembra 2015 godine .
Aplikacije će se razmatrati od Komisije za razmatranje i biće upoređene sa navedenim zahtevima. Organizacije koje ispune ove kriterijume kontaktiraće se za dalje procedure apliciranja .
Molimo vas, obratite pažnju, samo kvalifikovane organizacije će se kontaktirati do 13 novembra 2015 godine o daljem procesu regrutovanja. Sastanak komisije za razmatranje će se održati 23 novembra 2015 godine u Prištini.