Arhiva

Peta Zakonodavna Perioda (17.07.2014 - 10.05.2017)

Nenad Rašić

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Progresivna Demokratska Stranka (PDS)

  Lični podaci

  • Rođen 27.01.1973 u Lipljane
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Diplomirani ekonomista

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Ministar u Ministarstvu za rad i socijalno staranje -2008-2014

  Jezici osim maternjeg

  • albanski, engleski