Da biste saèuvali fotografiju kliknite na "save image as "na desni klik

Download

Visoke rezolucije Niska rezolucija
Komisioni për Legjislacion… ka mbajtur dëgjim publik lidhur me Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik

Filter prema datumu

          

Tip sastanak

 • Ponedeljak, 24.06.2019 15:45

  Predsedništvo Skupštine

 • Ponedeljak, 24.06.2019 15:17

  Predsedništvo Skupštine

 • Ponedeljak, 24.06.2019 14:44

  Predsedništvo Skupštine

 • Subota, 22.06.2019 23:28

  Predsedništvo Skupštine

 • Petak, 21.06.2019 15:06

  Predsedništvo Skupštine

 • Petak, 21.06.2019 13:16

  Predsedništvo Skupštine