Dokumenti

 Download

Izveštaj parlamentarne istražne komisije u vezi rastvetljavanjaa slučaja proterivanja šest turskih državljana, 29. marta 2018.god.

Publikovano: Ponedeljak, 22.07.2019 
 Download

REZOLUCIJU 06-R-019 U vezi ne definisanja i povećanja minimalne plate u Republiku Kosova

Publikovano: Ponedeljak, 03.06.2019 
 Download

REZOLUCIJU Br. 06-R-017 o genocidu koji je počinila Srbija na Kosovu

Publikovano: Sreda, 22.05.2019 
 Download

REZOLUCIJU Br.06-R-018 O stvaranju Kutka hrabrosti

Publikovano: Sreda, 22.05.2019 
 Download

Deklaracija – Braća Bytyqi

Publikovano: Sreda, 17.04.2019 
 Download

IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE REPUBLIKE KOSOVO ZA 2018. GODINU

Publikovano: Petak, 12.04.2019 
 Download

Zajednička deklaracija o jačanju izbornog procesa na Kosovu

Publikovano: Četvrtak, 11.04.2019 
 Download

Zamena poslanika

Publikovano: Ponedeljak, 01.04.2019 
 Download

PLATFORMU O DIJALOGU ZA ZAVRŠNI, SVEOBUHVATNI I ZAKONSKI OBAVEZUJUĆI SPORAZUM SA NORMALIZACIJU ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE KOSOVA I REPUBLIKE SRBIJE

Publikovano: Petak, 08.03.2019 
 Download

STRATEGIJA SKUPŠTINE ZA MEĐU-INSTITUCIONALNU SARADNJU U OBLASTI SPOLJNE POLITIKE

Publikovano: Petak, 08.02.2019 
 Download

Strategija za informisanje i komuniciranje Skupštine Republike Kosovo (2019 – 2021)

Publikovano: Petak, 08.02.2019 
 Download

Plan rada Komisije за ekonomski razvoj infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj za 2019. god.

Publikovano: Četvrtak, 31.01.2019 
 Download

Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

Publikovano: Petak, 25.01.2019 
 Download

Godisnji Finansijski Izveštaj

Publikovano: Petak, 25.01.2019 
 Download

GODIŠNJI IZVEŠTAJ RADA ZA 2018. GODINU - Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj

Publikovano: Petak, 18.01.2019 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-015

Publikovano: Utorak, 18.12.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-14

Publikovano: Petak, 09.11.2018 
 Download

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj - Plan rada (Septembar – Decembar 2018)

Publikovano: Sreda, 19.09.2018 
 Download

IZVEŠTAJ RADA ZA PROLEĆNU SESIJU 2018. GOD. - Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Publikovano: Ponedeljak, 03.09.2018 
 Download

Rezolucija Nr.06-R-13

Publikovano: Sreda, 18.07.2018 
 Download

Rezolucija Nr.06-R-12

Publikovano: Utorak, 10.07.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-11

Publikovano: Četvrtak, 05.07.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-006

Publikovano: Ponedeljak, 11.06.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-007

Publikovano: Ponedeljak, 11.06.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-008

Publikovano: Ponedeljak, 11.06.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-009

Publikovano: Ponedeljak, 11.06.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-10

Publikovano: Ponedeljak, 11.06.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-005

Publikovano: Utorak, 05.06.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-004

Publikovano: Utorak, 05.06.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-003

Publikovano: Ponedeljak, 07.05.2018 
 Download

Deklaraciju

Publikovano: Petak, 09.02.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-002

Publikovano: Petak, 02.02.2018 
 Download

Rezoluciju Br.06-R-001

Publikovano: Sreda, 31.01.2018 
 Download

Plan rada Komisije za ekonomski razvoj infrastrukturu, trgovinu, industriju ruralni razvoj i strateške investicije za 2018. god.

Publikovano: Utorak, 23.01.2018 
 Download

GODIŠNJI IZVEŠTAJ RAGA ZA 2017. GOD. DECEMBAR,

Publikovano: Sreda, 17.01.2018 
 Download

Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

Publikovano: Sreda, 17.01.2018 
 Download

Godisnji Finansijski Izveštaj

Publikovano: Sreda, 17.01.2018 
 Download

Zamena poslanika

Publikovano: Sreda, 03.01.2018 
 Download

Zamena poslanika

Publikovano: Sreda, 03.01.2018 
 Download

Zamena poslanika

Publikovano: Utorak, 19.12.2017 
 Download

Odluku o izmeni i dopuni odluke br.06-V-006

Publikovano: Četvrtak, 07.12.2017 
 Download

Odluku o izmeni i dopuni odluke br.06-V-006

Publikovano: Utorak, 31.10.2017 
 Download

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj - Plan rada Komisije za 10-12.2017. godine

Publikovano: Četvrtak, 26.10.2017 
 Download

Plan rada Komisije za zdravstvo, rad I socijalno staranje za period oktobar- decembar 2017. godine

Publikovano: Utorak, 24.10.2017 
 Download

Odluka o formiranju 14 parlamentarnih komisija

Publikovano: Sreda, 04.10.2017 
 Download

Memorandum saradnje i razumevanja između Nacionalnog saveznog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata i Skupštine Republike Kosova

Publikovano: Sreda, 03.05.2017 
 Download

Deklaracia Br. 003

Publikovano: Sreda, 05.04.2017 
 Download

Sporazum za sprovođenje ( Implementaciju) projekata za tehničku saradnju

Publikovano: Petak, 10.03.2017 
 Download

REZOLUCIJU - U vezi zadržavanja bivšeg premijera Kosova g. Ramush Haradinaj, u Francuskoj

Publikovano: Četvrtak, 09.03.2017 
 Download

Rezolucija BSK

Publikovano: Ponedeljak, 20.02.2017 
 Download

Rezolucija o zdravstvo

Publikovano: Ponedeljak, 20.02.2017 
 Download

Rezolucija o Obrazovanju

Publikovano: Petak, 10.02.2017 
 Download

Rezolucija

Publikovano: Petak, 30.12.2016 
 Download

SPORAZUM O POVERILAČKOM RAČUNU IZMEĐU REPUBLIKE KOSOVA I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Publikovano: Petak, 02.12.2016 
 Download

Rezolucija R-006 o OVK

Publikovano: Petak, 28.10.2016 
 Download

Rezolucija br. R-005

Publikovano: Četvrtak, 13.10.2016 
 Download

Pravilnik Br. 05/Rr-001 O zaštiti od požara

Publikovano: Ponedeljak, 15.08.2016 
 Download

DEKLARACIJA

Publikovano: Petak, 05.08.2016 
 Download

PARLAMENTARNA KOMISIJA ZA STABILIZACIJU – PRIDRŽIAVANJE EU - KOSOVO (PKSP) - DEKLARACIJA i PREPORUKE

Publikovano: Sreda, 25.05.2016 
 Download

STATUT UNUTRAŠNJE REVIZIJE U SKUPŠTINI REPUBLIKE KOSOVA

Publikovano: Sreda, 09.03.2016 
 Download

RIZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE REPUBLIKE KOSOVA ZA 2015. GODINU

Publikovano: Utorak, 08.03.2016 
 Download

finansijski izvestaj za prva tri kvartala 2015

Publikovano: Sreda, 16.12.2015 
 Download

IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE ZA PERIOD 8. DECEMBAR 2014 – 3. AVGUST 2015. GODINE

Publikovano: Ponedeljak, 21.09.2015 
 Download

Rezolucija_o_Misiji_EULEX-a_na_Kosovu

Publikovano: Četvrtak, 23.07.2015 
 Download

Rezolucija u vezi sa procesom demarkacije granice između Republike Kosova i Republike Crne Gore

Publikovano: Četvrtak, 25.06.2015 
 Download

Rezolucija

Publikovano: Četvrtak, 18.06.2015 
 Download

STRATEGIJA ZA RUDARSTVO REPUBLIKE KOSOVO ZA PERIOD 2012 – 2025

Publikovano: Petak, 22.05.2015 

Godišnji finansijski izveštaj 2014

Publikovano: Sreda, 18.03.2015 
 Download

Program rada Skupstine Kosova za 2015 god

Publikovano: Sreda, 18.02.2015 
 Download

Rezolucija-O sprečavanju ilegalne migracije gradjana Kosova

Publikovano: Četvrtak, 05.02.2015 
 Download

Odluka o formiranju 14 parlamentarnih komisija

Publikovano: Četvrtak, 18.12.2014 
 Download

Deklaracija o parnterstvu izmedju Skupštine Republike Kosova i Civilnog društva

Publikovano: Četvrtak, 03.04.2014 
 Download

IZVEŠTAJ O OCENI usklaðenosti sa meðunarodnim standardima u oblasti borbe protiv pranja novca i protiv finansiranja terorizma (BPPN/BPFT)

Publikovano: Petak, 28.03.2014 
 Download

Izveštaj o oceni ispunjenosti meðunarodnih standarda u oblasti borbe protiv korupcije (BPK)

Publikovano: Petak, 28.03.2014 
 Download

Program rada Skupstine za 2014.god.

Publikovano: Utorak, 04.03.2014 
 Download

Zajednièka Izjava EP-Kosovo

Publikovano: Četvrtak, 31.10.2013 
 Download

Formular Budzetski Zahteve

Publikovano: Utorak, 22.10.2013 
 Download

Uputsvo za unosenje podataka u formularu zahteva za dodatni budzet

Publikovano: Utorak, 22.10.2013 
 Download

Rezolucija_br_012

Publikovano: Četvrtak, 25.07.2013 
 Download

REZOLUCIJA-O PRAVIMA ALBANACA U PREŠEVO, BUJANOVCU I MEDVEÐE

Publikovano: Četvrtak, 06.06.2013 
 Download

Rezolucija-O davanju saglasnosti za potpisivanje Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa izmeðu Republike Kosova i Republike Srbije

Publikovano: Ponedeljak, 22.04.2013 
 Download

Odluka o Planu rada Skupštine za 2013 godinu

Publikovano: Utorak, 12.03.2013 
 Download

Program rada Skupštine za 2013

Publikovano: Utorak, 12.03.2013 
 Download

R E Z O L U C I J A-Prištinska naèela sa Meðunarodnog Samita Žena

Publikovano: Četvrtak, 20.12.2012 
 Download

Strategija za informisanje i za odnose sa javnošæu Skupštine Kosova

Publikovano: Utorak, 23.10.2012 
 Download

R E Z O L U C I J A-O normalizaciji odnosa izmeðu Republike Kosova i Republike Srbije

Publikovano: Četvrtak, 18.10.2012 
 Download

Rezolucija-O zameni postojeèih telefonskih kodova na Kosovu

Publikovano: Četvrtak, 06.09.2012 
 Download

Priruènik-NADZORNA FUNKCIJA SKUPŠTINSKIH ODBORA

Publikovano: Sreda, 01.08.2012 
 Download

Preporuke za prava dece

Publikovano: Četvrtak, 07.06.2012 
 Download

Zajednièka Deklaracija Evropski Parlament-Kosovo

Publikovano: Četvrtak, 22.03.2012 
 Download

MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEÐU ADMINISTRACIJE NACIONALNE ASAMBLEJE BUGARSKE I ADMINISTRACIJE SKUPŠTINE REPUBLIKE KOSOVA

Publikovano: Utorak, 20.03.2012 
 Download

Rezolucija u vezi odrzaavanja izbora Srbije na Kosovu

Publikovano: Petak, 16.03.2012 
 Download

Preporuke Skupštine u vezi tretmana žena

Publikovano: Petak, 09.03.2012 
 Download

Deklaracija o nezakonitom proglašenju referenduma na severu Kosova

Publikovano: Sreda, 15.02.2012 
 Download

R E Z O L U C I J U Za završetak Meðunarodnog nadgledanja Nezavisnosti

Publikovano: Utorak, 31.01.2012 
 Download

Priruènik - Organizovanje i Funkcionisanje Parlamentarnih Komisija

Publikovano: Četvrtak, 12.01.2012 
 Download

Priruènik Spoljna Ekspertiza Uskupštinskim Komisijama

Publikovano: Četvrtak, 12.01.2012 
 Download

Priruènik - Rasprave Uskupštinskim Komisijama

Publikovano: Četvrtak, 12.01.2012 
 Download

Poslovnik o radu Odbora za budžet i finansije Skupštine Republike Kosovo

Publikovano: Sreda, 30.11.2011 
 Download

Vanredna sednica usvojila je dve Preporuke

Vanredna sednica usvojila je dve Preporuke

Publikovano: Utorak, 31.05.2011 
 Download

Zajednièka deklaracija šefova parlamentarnih delegacija: Krasniqi-Kukan

Zajednièka deklaracija šefova parlamentarnih delegacija:...

Publikovano: Petak, 20.05.2011 
 Download

Rezolucija-Sporazum izmeðu g. Behgjet Pacolli, g. Isa Mustafa i g. Hashim Thaçi

Publikovano: Četvrtak, 07.04.2011 
 Download

Rezulucija o dijalogu izmeðu R.Kosova i R.Srbije

Publikovano: Četvrtak, 10.03.2011 
 Download

Odluka o formiranju 13 Parlamentarnih Komisija

Publikovano: Četvrtak, 10.03.2011 
 Download

Organogram Administracije Skupštine Kosova

Publikovano: Petak, 18.02.2011 
 Download

Deklaracija

Okupljeni na Samitu Predsednika komisija za spoljne poslove...

Publikovano: Ponedeljak, 20.09.2010 
 Download

Deklaraciju

Pozdravljajuæi mišljenje Meðunarodnog suda pravde o ...

Publikovano: Petak, 23.07.2010 
 Download

Poslovnik Skupštine Republike Kosova

Ovaj poslovnik utvrðuje organizovanje i funkcionisanje...

Publikovano: Četvrtak, 29.04.2010 
 Download

Izazovi socijalnog Obuhvatanja na Kosovu

Socijalno obuhvaæenje znaèi aktivnije graðanstvo i...

Publikovano: Ponedeljak, 08.03.2010 
 Download

Deklaracija o potpunom sprovoðenju Ustava na čitavoj teritoriji Kosova

Skupština Republike Kosova je, naglašavajući svoju ulogu...

Publikovano: Petak, 05.03.2010 
 Download

Strategija i Plan delovanja protiv korupcije 2009-2011

Strategija i Plan delovanja protiv korupcije 2009-2011 je...

Publikovano: Ponedeljak, 12.10.2009 
 Download

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za Budžet i Financije

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Komisija za Budžet i...

Publikovano: Petak, 24.07.2009 
 Download

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za Evropske integracije

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za Evropske...

Publikovano: Petak, 24.07.2009 
 Download

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za Zdravstvo, rad i socialno staranje

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za Zdravstvo, rad...

Publikovano: Petak, 24.07.2009 
 Download

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za javne službe, lokalnu administraciju i medije

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za javne službe,...

Publikovano: Petak, 24.07.2009 
 Download

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za sudstvo i zakonodavstvo

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za Provasude i...

Publikovano: Petak, 24.07.2009 
 Download

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za privredu Trgovinu i Industriju

Invormativni Bilten januar-jun 2009, Odbor za privredu...

Publikovano: Četvrtak, 23.07.2009 
 Download

Evropski Parlament Delegacia za Odnose sa Zemljama Jugoistočne Evrope

Na zaključivanju Drugog meðu-parlamentarnog susreta, ...

Publikovano: Sreda, 08.04.2009 
 Download

Rezolucija o Prioritetima i Strategijama Kosova za Integraciju u Evropsku Uniju

Imajući u vidu strateški cilj i potpunu saglasnost...

Publikovano: Utorak, 10.03.2009 
 Download

NOVI MANDAT, NOVE MOGUÆNOSTI

Vlerësim i punës së Kuvendit të Kosovës me rekomandime...

Publikovano: Sreda, 04.02.2009 
 Download

Informativni Bilten 2008, Odbor za privredu, trgovinu, industriju, energetiku, transport i telekomi

Informativni Bilten 2008, Odbor za privredu, trgovinu,...

Publikovano: Sreda, 28.01.2009 
 Download

Informativni Bilten 2008, Odbor za evropske integracije

Informativni Bilten 2008, Odbor za evropske integracije

Publikovano: Sreda, 28.01.2009 
 Download

Informativni Bilten 2008, Odbor za zdravstvo, rad i socialno staranje

Informativni Bilten 2008, Odbor za zdravstvo, rad i socialno...

Publikovano: Sreda, 28.01.2009 
 Download

Informativni Bilten 2008, Odbor za sudstvo i zakonodavstvo

Informativni Bilten 2008, Odbor za sudstvo i zakonodavstvo

Publikovano: Sreda, 28.01.2009 
 Download

Informativni Bilten 2008, Odbor za javne službe, lokalnu administraciju i medije

Informativni Bilten 2008, Odbor za javne službe, lokalnu...

Publikovano: Sreda, 28.01.2009 
 Download

Rezolucija o Objektivima razvoja milenjuma

Rezolucija o ORM

Publikovano: Petak, 17.10.2008 

D E K L A R A C I J A

Skupština Republike Kosova

Komisija za spoljne...

Publikovano: Utorak, 07.10.2008 
 Download

Ustav Republike Kosovo

Ustav Republike Kosovo

Publikovano: Nedelja, 15.06.2008 

Konkurs za Himnu Republike Kosova

Predsedništvo Skupštine Republike Kosova...

Publikovano: Sreda, 12.03.2008 
 Download

Odluka o odstupanju sa pravilnika rada

Na osnovu poglavlja 9.1.26 Ustavnog okvira za privremeno...

Publikovano: Četvrtak, 06.03.2008 
 Download

Deklaracija o Nezavisnosti Kosova

Deklaracija o Nezavisnosti

Publikovano: Nedelja, 17.02.2008 
 Download

Déclaration d'indépendance du Kosovo

Déclaration d'indépendance du Kosovo

Publikovano: Nedelja, 17.02.2008 
 Download

Informativni Bilten 1, Odbor za javne službe, lokalnu administraciju i medije

Publikovano: Četvrtak, 27.09.2007 
 Download

Informativni Bilten 1, Odbor za privredu, trgovinu, industriju, energetiku, transport i telekominika

Publikovano: Četvrtak, 27.09.2007 
 Download

Informativni Bilten 1, Odbor za zdravstvo, rad i socialno staranje

Publikovano: Subota, 15.09.2007 
 Download

Pregled preporuka od KGR i implementiranih od strane Skupštine Kosova

Pregled preporuka od KGR i implementiranih od strane...

Publikovano: Ponedeljak, 10.09.2007 

Konkurs za Zastavu i Grb Kosova

               Tim jedinstva Kosova...

Publikovano: Sreda, 13.06.2007 
 Download

DEKLARACIJA SKUPŠTINE KOSOVA

Skupština Kosova pozdravlja usvajanje Rezolucije Evropskog...

Publikovano: Petak, 30.03.2007 
 Download

Sveobuhvatan predlog za resenje statusa Kosova

Kosovo je multietničko društvo, koje će sprovoditi vlast...

Publikovano: Ponedeljak, 12.02.2007 
 Download

Rezolucija o ponovnom potvrdjivanju političke volje naroda Kosova o Kosovu kao nezavisnoj i suv

Rezolucija o ponovnom potvrdjivanju političke volje naroda...

Publikovano: Četvrtak, 17.11.2005 
 Download

Poslovnik Skupštine Kosova

Ovaj Poslovnik utvrðuje organizaciju i funkcionisanje...

Publikovano: Petak, 20.05.2005 
 Download

Rezolucija o pravima i uslovima povratka raseljenih lica i izbeglica

Skupština potvrdjuje svoju podršku Rezolucije o pravima i...

Publikovano: Četvrtak, 10.07.2003 
 Download

Ustavni Okvir

Ustavni okvir privremene samouprave opisuje institucije koje...

Publikovano: Utorak, 15.05.2001