Laws by Name

04/L-063Download (PDF)

Law on Kosovo railways

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.11.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-049-2011, Datë 02.12.2011

Adopted by the Assembly:
14.11.2011
Promulgated by the Decree of the
President of the Republic of Kosovo:
02.12.2011