Archive

Fourth Legislation Period (12.12.2010 - 07.05.2014)

Xhevdet Neziraj

Xhevdet Neziraj

Functions in the Assembly of Kosovo

   Parliamentary Group

  • AAK

  Party

  • New Democratic Initiative of Kosova (IRDK)

  Education

  • Shkolla mesme ekonomike-Pejë
  • Fakulteti Ekonomik-Prishtinë
  • Specializim në lëmenjtë e ekonomisë dhe menaxhimit

  Past and Present Activities and Functions

  • 1997-2001-drejtor i NTP “Neziraj Comerc”-Pejë Koordinator në drejtori për marrëdhënie ndëretnike pranë Kuvendit Komunal në Pejë

  Phone

  • 044 252 148