List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Third Legislation Period (13.12.2007 - 03.11.2010)

Hydajet Hyseni

Hydajet Hyseni

Functions in the Assembly of Kosovo

    Party

    • Democratic Party of Kosovo (PDK)

    Personal Data

    • Date of birth 10/03/1954 in Përlepnicë, Gjilan
    • I martuar, katër fëmijë