List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Third Legislation Period (13.12.2007 - 03.11.2010)

Xhavit Haliti

Xhavit Haliti

Functions in the Assembly of Kosovo

Party

  • Democratic Party of Kosovo (PDK)

Personal Data

  • Date of birth 08/03/1956 in N. Sellë, Pejë
  • I martuar, tre fëmijë, dy vajza e një djalë