List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Second Legislation Period (23.11.2004 - 12.12.2007)

Ali Sadriu

Functions in the Assembly of Kosovo

  Party

  • Democratic League of Kosovo (LDK)

  Personal Data

  • Date of birth 20/08/1950 in në Davidovc, K.K. Shtime
  • I martuar, pesë fëmijë, katër vajza e një djalë

  Education

  • Fakulteti Ekonomik

  Past and Present Activities and Functions

  • Drejtor financiar në Bankën e Kosovës
  • Drejtor financiar në ndërmarrjen shoqërore “Fabrika e veglave” Ferizaj
  • Plan dhe analizë/
  • Drejtor financiar në spitalin e Prishtinës
  • Bashkëdrejtues i Autoritetit Qendror Fiskal
  • Ministër në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave (2001-2004)

  Other languages than mother tongue

  • Anglisht (niveli i mesëm)
  • Rusisht
  • Serbisht
  • Kroatisht

  Address

  • Dardani SU 6/3 D1, Prishtinë