List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Second Legislation Period (23.11.2004 - 12.12.2007)

Ilmi Ahmeti

Functions in the Assembly of Kosovo

  Party

  • Democratic League of Kosovo (LDK)

  Personal Data

  • Date of birth 10/09/1961 in Kutllofc
  • I martuar

  Education

  • Inxhinier i diplomuar i Gjeologjisë

  Past and Present Activities and Functions

  • 11 vjet në arsim dhe 2 vjet në KEK-Inxh.i dip. i Gjeologjisë

  Other languages than mother tongue

  • Serbokroatisht