List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Second Legislation Period (23.11.2004 - 12.12.2007)

Ferid Agani

Functions in the Assembly of Kosovo

  Party

  • Party of Justice (PD)

  Personal Data

  • Date of birth 29/10/1959 in Prishtinë
  • I martuar

  Education

  • Fakulltetin e Mjeksisë
  • Studimet pasuniversitare në lëminë e Psikoterapisë
  • Specializim në lëminë e Neuropsikiatrisë

  Past and Present Activities and Functions

  • 1984-2001 Klinika e Neuropsikiatrisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës.
  • 1991-2005 Asistent në lëndën Neuropsikiatria, fakullteti i mjekësisë-Prishitnë.
  • 2001-2004 Drejtor, Departamenti i Menaxhimit Strategjik-Ministria e Shëdetësisë

  Other languages than mother tongue

  • Anglisht
  • Serbokroatisht
  • Boshnjakisht

  Address

  • Prishtinë, rr.Rexhep Luci 8/8