List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Second Legislation Period (23.11.2004 - 12.12.2007)

Ymer Halimi

Functions in the Assembly of Kosovo

  Party

  • Alliance for Future of Kosova (AAK)

  Personal Data

  • Date of birth 15/12/1947 in Prishtinë
  • I martuar

  Education

  • Profi. i asocuar i Universitetit - Fizikant

  Past and Present Activities and Functions

  • 1973-1976 arsim i mesëm
  • 1976-2005 Universitet

  Other languages than mother tongue

  • Anglisht (për shfrytëzim literature)
  • Frangjisht (mjaftushëm)
  • Serbo-kroatisht (plotësisht)

  Address

  • Lagja e Universitetit Rr.II-të nr.57, Prishtinë