List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Second Legislation Period (23.11.2004 - 12.12.2007)

Xhevat Bislimi

Functions in the Assembly of Kosovo

  Party

  • Democratic Party of Kosovo (PDK)

  Personal Data

  • Date of birth 22/07/1961 in Vërban
  • I martuar

  Education

  • Fakulltetin e gazetarisë - gazetar

  Past and Present Activities and Functions

  • Gazetar i gazetës " Zëri i Kosovës" dhe i disa gazetave dhe revistave të tjera.
  • Kryeredaktor dhe pastaj edhe drejtor i Agjensisë së Lajmeve të Kosovës "Kosovapress"

  Other languages than mother tongue

  • Anglishtë
  • Frengjishtë
  • Gjermanishtë (pasive)
  • Serbokroatishtë