List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Second Legislation Period (23.11.2004 - 12.12.2007)

Mazllom Kumnova

Functions in the Assembly of Kosovo

  Party

  • Alliance for Future of Kosova (AAK)

  Personal Data

  • Date of birth 17/03/1946 in Gjakovë
  • I martuar, baba i katër fëmijëve

  Education

  • Fakulltetin Filologjik,
  • Magjistër i metodikës së mësimdhënies së letërsisë

  Past and Present Activities and Functions

  • Kryetar i Komunës së Gjakovës,
  • Këshilltar i lartë politikë

  Other languages than mother tongue

  • Anglisht
  • Serbisht