Ligjet sipas emrit

04/L-053Shpalo (PDF)

Ligji për Akademinë e Kosovës për siguri publike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21.10.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-045-2011, Datë 15.11.2011

U miratua nga Kuvendi:
21.10.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.11.2011