Ligjet sipas emrit

2009/03-L-141Shpalo (PDF)

Ligji për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10. 07. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-021-2009, datë 17.07.2009.

U miratua nga Kuvendi:
10.07.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.07.2009