Ligjet sipas emrit

2009/03-L-152Shpalo (PDF)

Ligji për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtarë dhe organizatat e Grupit të Bankës Botërore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.05. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-013-2009, datë 30.05.2009.

U miratua nga Kuvendi:
29.05.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.05.2009