Ligjet sipas emrit

2008/03-L-071Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotёsimin e Ligjit nr. 2004/48 për administratën tatimore dhe procedurat

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 04.12. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-001-2009, datë 19.01.2009.

U miratua nga Kuvendi:
04.12.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.01.2009